Clubul de Psihosociologie

 

Cuprins

Lista figurilor   

Lista tabelelor  

Prefaţă la ediţia a cincea 

Cuvânt înainte 

Capitolul 1

Întrebări, răspunsuri posibile şi un imperativ    

1.1. Despre calitatea cercetării    

1.1.1. O grilă de evaluare a cercetării   

1.1.2. Ce înseamnă să fii original?    

1.1.3. Rigoarea metodologică    

1.1.4. Semnificaţia teoretică şi aplicativă a cercetărilor ştiinţifice    

1.2. „Stilul este ştiinţa însăşi”   

1.2.1. Situaţia retorică   

1.2.1.1. Autorul    

1.2.1.2. Auditoriul    

1.2.1.3. Textul    

1.2.1.4. Contextul    

1.3. Câteva întrebări şi mai multe sfaturi 

1.3.1. Ce este o lucrare de licenţă? 

1.3.1.1. Ce temă alegem? 

1.3.2. Teza de doctorat – cercetare originală 

1.3.3. Ce tip de articol ne propunem să scriem? 

1.3.3.1. Studiile empirice 

1.3.3.2. Studiile de sinteză 

1.3.3.3. Articolele teoretice 

1.3.3.4. Articolele metodologice 

1.3.3.5. Studiile de caz 

1.3.4. Sfaturi pentru alegerea temei lucrărilor de absolvire 

1.3.4.1. Restrângeţi tema cercetată 

1.3.4.2. Evaluaţi posibilităţii de realizare a temei 

1.3.4.3. Cu gândul la viitorul job 

1.3.4.4. În acord cu filozofia comunităţii academice 

1.3.4.5. Pentru a învăţa metode noi 

1.3.5. „Priza de conştiinţă” a autorului 

1.3.5.1. Pluralis maiestatis 

1.3.5.2. Falsa humilitas 

1.3.6. Totdeauna să avem în vedere publicul-ţintă 

1.3.7. Limbajul adecvat situaţiei retorice 

1.4. Tipuri de cercetători 

1.5. O formulă de succes

1.5.1. Modelul „CARS” 

1.6. Să nu plagiezi!   

1.6.1. Ce înseamnă a plagia? 

1.6.2. Plagiatul: starea de fapt 

1.6.3. Plagiatul involuntar 

1.6.4. Plagiatul online 

1.6.5. Autoplagiatul 

1.6.6. Parafrazare vs. plagiat 

1.7. Despre stil 

1.7.1. Ce înseamnă „a avea stil”? 

1.7.2. Eficienţa stilului   

1.7.3. Eufonia 

1.7.4. Cacofonia 

1.8. Stilul de redactare academic 

1.8.1. Logica expunerii 

1.8.2. Exprimarea concisă     

1.8.3. Exprimarea clară 

1.8.4. Termenii de specialitate    

1.8.5. Evitaţi expresiile redundante 

1.8.6. Eliminaţi cuvintele parazite 

1.8.7. Nu barbarismelor 

1.8.8. Neologismele   

1.8.9. Fără „străinisme” 

1.8.10. Arhaismele 

1.8.11. Limbajul argotic 

1.8.12. Aeterna latinitas

1.8.13. Figurile de stil 

1.8.13.1. Epitetele 

1.8.13.2. Litota 

1.9. Titlul lucărărilor ştiinţifice 

1.9.1. Arta titlului 

1.9.1.1. Elipsa şi hiperbatul 

1.9.1.2. Metaforele 

1.9.2. Ştiinţa titlului 

1.9.3.Traduttore-tradittore 

1.9.4. Autori şi instituţii 

1.10. Termeni-cheie 

1.11. Probleme recapitulative 

Capitolul 2

Norme de redactare 

2.1. O schemă de organizare a materialului   

2.2. Rezumatul

2.3. Introducerea   

2.4. Literatura consultată   

2.4.1. Stilul trimiterilor bibliografice 

2.4.2. Citatele 

2.4.2. O lucrare, mai mulţi autori 

2.4.3. Coordonatori, îngrijitori de ediţii, editori   

2.4.4. Alte situaţii 

2.5. Sursele bibliografice tradiţionale 

2.5.1. Stiluri de citare: „autor, dată” vs. „autor, număr” 

2.5.2. Lucrări consultate, lucrări identificate 

2.5.3. Alte sitaţii 

2.5.4. Evaluarea calităţii surselor bibliografice tradiţionale 

2.6. Sursele electronice 

2.6.1. Evaluarea surselor electronice 

2.6.2. Citarea surselor online 

2.7. Descrierea designului cercetării 

2.8. Analiza datelor cantitative   

2.8.1. Tabelele 

2.8.1.1. Tabelele centralizatoare 

1.8.1.2. Tabelele cu o singură variabilă 

2.8.1.3. Tabelele cu două variabile 

2.8.1.4. Tabelele cu trei variabile 

2.8.1.5. Tabelele de preferinţe 

2.8.1.6. Tabele de proximitate 

2.8.1.7. Tabele de dominanţă 

2.8.1.8. Tabele de incidenţă 

2.8.1.9. Tabelele verbale 

2.8.1.10. Numerotarea tabelelor 

2.8.1.11. Prezentarea tabelelor 

2.8.1.12. Notele tabelelor 

2.8.2. Figurile 

2.8.3. Graficele 

2.8.3.1. Graficele liniare 

2.8.3.2. Graficele cu bare 

2.8.3.3. Cercul de structură 

2.8.4. Diagramele 

2.8.5. Cartogramele 

2.8.6. Cartodiagramele 

2.8.7. Prezentarea figurilor, graficelor, diagramelor,

          cartogremelor şi cartodiagramelor 

2.8.8. Discutarea datelor cantitative 

2.8.9. Concluziile 

2.9. Redactarea studiilor calitative 

2.9.1. Redactarea studiilor de caz 

2.9.2. Limbajul adecvat 

2.9.3. Autenticitatea informaţiilor 

2.9.4. Redactarea studiilor de caz 

2.10. Corectura textului 

2.11. Termeni-cheie 

2.12. Probleme recapitulative 

Capitolul 3

Capcanele ortografiei şi punctuaţiei 

 

3.1. Ortografia nu este un despot! 

3.2. Semnele ortografice şi de punctuaţie   

3.2.1. Apostroful 

3.2.2. Asteriscul 

3.2.3. Bara oblică 

3.2.4. Blancul   

3.2.5. Cratima  

3.2.6. Două puncte 

3.2.7. Linia de pauză 

3.2.8. Linia de dialog  

3.2.9. Parantezele 

3.2.9.1. Parantezele drepte sau „croşetele” 

3.2.9.2. Parantezele rotunde 

3.2.10. Punctele de suspensie   

3.2.11. Punctul 

3.2.11.1. Punctul după abrevieri 

3.2.12. Punct şi virgulă 

3.2.13. Semnele citării 

3.2.14. Semnul exclamării 

3.2.15. Semnul întrebării 

3.2.16. Tilda 

3.2.17. Virgula

3.3. Termeni-cheie 

3.4. Probleme recapitulative 

Capitolul 4

Finisarea lucrării 

4.1. Hârtia de imprimat 

4.2. Alegerea tipului de literă 

4.3. Utilizarea caracterelor italicele 

4.4. Scrierea cu majusculă la iniţială 

4.5. Semne şi convenţii grafice 

4.6. Oglinda paginii 

4.6.1. Alineatul 

4.6.2. Paragraful 

4.6.2.1. Alinierea paragrafelor 

4.6.3. Casetele 

4.7. Numerotarea capitolelor, subcapitolelor şi secţiunilor 

4.8. Numerotarea paginilor 

4.9. Lista tabelelor şi figurilor 

4.10. Lista abrevierilor 

4.11. Mulţumirile 

4.12. Glosarul 

4.13. Anexele   

4.14. Notele 

4.15. Lista bibliografică 

4.16. Indcele de autori 

4.17. Indicele de teme 

4.18. Cuprinsul 

4.19. Termeni-cheie 

4.20. Probleme recapitulative 

Anexe 

Anexa A. Prezentarea unei disertaţii 

Anexa B. Numerotarea paginilor şi elementelor structurale ale lucrărilor de disertaţie 

Anexa C. Expresii şi locuţiuni în limba latină 

Bibliografie   

Indice de autori 

Indice de teme 

 

 

Pentru cei interesati,

 „Manual de redactare in stiintele socioumane” (251 p.).

Lucrarea  poate fi procurata de la editura sau prin comanda postala (pretul: 25 de lei),

ca si de la librarii (32,50 lei).

Adresa:

SNSPA, Facultatea de Comunicare si Relaţii Publice

Strada Povernei 6, Bucureşti

Tel./fax: 021 313 58 95

E-mail: difuzare@comunicare.ro

www.editura.comunicare.ro

 

______________________________________________________________________________

21.02.2010

Panseuri, panseluţe şi scaieţi (3)

 ● Căutăm aprobarea celorlalţi chiar şi atunci când nu punem preţ pe părerea lor.

● Nu ochelarii, ci lecturile fundamentale ne ajută să vedem lumea.

● Te înalţi cu adevărat nu când urci, ci când priveşti drumul parcurs.

● Fereşte-te de judecata celor care au cunoscut doar oameni excepţionali.

● La tinereţe, timpul nu are valoare; la bătrâneţe, e de nepreţuit.

● Nu există recunoştinţă pe care timpul să nu o tocească.

● Mai degrabă vedem ceea ce avem în cap decât ce este în faţa ochilor.

● Numai o mare nenorocire ne poate arăta cât de mărunte

    sunt durerile noastre „insuportabile”.

● Dacă te împrieteneşti cu oricine, nu-ţi mai trebuie duşmani.

● A judeca omul – nimic mai uşor; a-l cunoaşte – infinit mai greu.

 

26.01.2010

Panseuri, panseluţe şi scaieţi (2)

1. Nu ochelarii, ci lecturile fundamentale ne ajută să vedem lumea.

2. Nu te încrede în aprecierile măgulitoare ale celor care şi-au trăit viaţa printre mediocrităţi.

3. Nu există recunoştinţă pe care timpul să nu o tocească.

4. Mai degrabă vedem ceea ce avem în cap decât ce este în faţa ochilor.

5. Cine se înfurie dă drumul unui stăvilar: apele dezvlănţuite nu au matcă.

6. Dacă te împrieteneşti cu oricine, nu-ţi mai trebuie duşmani.

7. De când s-au cunoscut, s-au înşelat reciproc cu bună ştiinţă. Totuşi, el a trişat: a avut şi momente de sinceritate.

8. Naivitate

Unii susţin că frecventează restaurantele numai aşa, ca să încurajeze comerţul. Şi, culmea, există oameni care îi cred.

9. Mica publicitate

      Pierdut timpul: mă declar nul.

10. Deznădejde

        Sunt un om sincer şi nu mă pot schimba!

 

 

Membrii Clubului de Psihosociologie

Septimiu Chelcea – Presedinte fondator

Gabriel Jderu

Loredana Ivan

Alexandru Zodieru

Andreea Bob

Alina Duduciuc

Radu Malureanu

Fidelie Kalambay

Loredana Dumitrascu

Panseuri, panseluţe şi scaieţi (I)

„Cunoaşte-te pe tine însuţi” comparându-te cu cât mai mulţi.

Evaluăm oamenii cu măsura intereselor pe care le avem.

Copilul
– Fii cuminte! Stai locului! Nu te mai juca!
– De ce nu mă lăsaţi să spun ce vârstă am?!

Senectute
În tren, prin faţa ferestrei, nu se perindă munţii şi văile, ci amintirile.

Când cunosc un om, unii încearcă să-i afle „călcâiul”, alţii tăria de caracter.

Când spune „De mâine am să fac…”, să nu-l crezi. Să te îndoieşti chiar când declară „De azi începând…”.

Tinereţea
Vârsta la care nu operează „înţelepciunea”: între două rele este bună cea mai puţin rea dintre ele.

În fond, nu ese deloc greşit să ierarhizezi oamenii după cum te apreciază. Condiţia: să fii tu însuţi o valoare autentică.

Devenire
A fost un căţeluş care ştia să lingă şi să se gudure. A vrut să devină dulău şi a ajuns… o jigodie.

Bucuria şi necazul nu sunt chiar atât de îndepărtate una de cealaltă. Un copil spunea: „Tată, te-am scăpat de-o bucurie!”

INVITATIE
Marţi, 27.10.09, ora 10 a.m., va avea loc în cadrul Clubului de Psihosociologie (Sala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială) lansarea volumului „Cele mai importante 20 de secunde. Competenţa în comunicarea nonverbală” de Loredana Ivan.

Joseph Rudyard Kipling

Dacă

Dacă-ţi rămâne mintea când cei din jur şi-o pierd
Şi fiindcă-o ai te apasă sub vorbe care dor,
Dacă mai crezi în tine când alţii nu mai cred
Şi-i ierţi şi nu te superi de îndoiala lor,

Dacă de aşteptare nu osteneşti nicicând,
Nici de minciuna goală nu-ţi clatini gândul drept,
Dacă, izbit de ură, nu te răzbuni urând
Şi totuşi nu-ţi pui mască de sfânt sau înţelept,

Dacă visezi, dar visul stăpân de nu ţi-l faci,
Sau gândul, deşi judeci, de nu ţi-e un ţel,
Dacă-ncercând triumful sau prăbuşirea taci
Şi poţi, prin amândouă trecând, să fii la fel,

Dacă înduri să afli cinstitul tău cuvânt
Răstălmăcit, naivii să ducă în ispită,
Sau truda vieţii tale, înspulberată-n vânt,
De poate iar s-o ‘nalţe unealta-ţi prea tocită,

Dacă poţi strânge toate câştigurile tale
Ca să le joci pe-o carte şi să le pierzi aşa,
Şi iarăşi de la capăt să-ncepi aceeaşi cale
Fără să spui o vorbă de neizbânda ta,

Dacă poţi gândul, nervii şi inima să-i pui
Să te slujească încă peste puterea lor,
Deşi în trupul firav o altă forţă nu-i
Afară de voinţa ce le impune spor,

Dacă te vrea mulţimea, deşi n-ai linguşit,
Şi lângă şef tu umbli ca lângă-un oarecare,
Dacă de răi sau prieteni nu poţi să fii rănit,
Dacă nu numai unul, ci toţi îţi dau crezare,

Dacă ajungi să umpli minutul trecător
Cu şasezeci de clipe de veşnicii,

Mereu,
Vei fi pe-ntreg Pământul deplin stăpânitor
Şi, mai presus de toate, un OM –copilul meu!

Reclame

3 răspunsuri to “Clubul de Psihosociologie”

 1. Alina Says:

  O sugestie pentru cursul de psihologie sociala:

 2. denisa Says:

  Foarte draguta poezia,da.Cam atat!:D
  o seara buna!

 3. denisa Says:

  Ii dam copy si paste!


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: