Anunturi

Eveniment editorial

La Editura Comunicare.ro a apărut „Mitul contraculturii. Rebelii, consumul şi capitalismul” de Joseph Heath şi Andrew Potter (trad. rom. Dan Flonta şi Bedros Horasangian). Este o lucrare foarte utilă pentru cei interesati de analiza societăţii de consum şi de problemele modei şi ale publicităţii.

 

____________________________________________________________________

INVITAŢIE

Duminică, 29.05.2011, ora 12, în cadrul Salonului internaţional al cărţii BOOKFEST (Romexpo, Piaţa Presei Libere) va avea loc o discuţie despre scrierea lucrărilor de licenţă si a tezelor de doctorat, prilejuită de apariţia primului „MANUAL DE REDACTARE ÎN ŞTIINŢELE SOCIOUMANE” de prof. Septimiu Chelcea.

Invitaţi

Lector univ. dr. Loredana Ivan, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA)

Conf. univ. dr. Iancu Filipescu, Universitatea Polithenica Bucureşti

Locaţia: standul Editurii Comunicare.ro (pavilionul central).

Sunteţi invitate/invitaţi la acest schimb de opinii.

 

_______________________________________________________

INVITAŢIE

Vineri, 4.03.2011, ora 12, în Sala de consiliu „prof. D. Gusti”, va avea loc susţinerea publică a tezei

„Stereotipurile de gen. Analiza comparativă: preşcolarii din România şi din Franţa” de Neptina Manea.

Din comisia de examen fac parte: conf. univ. dr. Petronel Dobrică (preşedinte), prof. univ. dr. Maria Constantinescu, prof. univ. dr. Petru Iluţ, prof. univ. Sandu Dumitru şi prof. univ. dr. Septimiu Chelcea (conducător ştiinţific).

Cu acest prilej, Prof. Petru Iluţ va lansa volumul colectiv „Studii de sociopsihologie”.

Sunt invitati studenţii şi doctoranzii cu adevarat interesaţi de proplematica actuala a psihosociologiei.

______________________________________________________________________________

INVITAŢIE

Vineri, 14.01.2011, la ora 10, în Sala de consiliu „prof. D. Gusti”, va avea loc susţinerea publică a tezei

PRESTIGIUL OCUPAŢIILOR ŞI PIAŢA MUNCII ÎN ROMÂNIA POSTINDUSTRIALĂ

de

____________________________

Invitaţie

Duminică, 13.13.2010, ora 13, la standul Editurii Humanitas, va avea loc lansarea volumului „Globalizarea nimicului.  Cultura consumului şi paradoxurile abundenţei” de George Ritzer.

Participă

Raluca Popescu, traducătoarea volumului

Radu Garmacea, coordonatorul colectiei

Iulian Comanescu, publicist

Septimiu Chelcea, sociolog

Globalizarea nimicului.  Cultura consumului şi paradoxurile abundenţei

Cuprins

Prefaţã / 11 1. Globalizarea. O reconceptualizare  /  15 2. Nimic (şi ceva). O altã reconceptualizare  /   55 3. Nulitãţile intrã în scenã. Non-locuri, non-lucruri, non-persoane, non-servicii  /  86 4. Nimicul. Precauţii şi precizãri  /  127 5. Globalizarea nimicului  /  157 6. O teorie a glocalizãrii şi grobalizãrii  /  181 7. Globalizarea culturii consumului şi opoziţia globalã faţã de aceasta  /  209 8. Sãrãcirea în pofida abundenţei monumentale şi reacţiile globale  /  247 Note / 276 Indice / 306

_____________________________________________________________________

Invitaţie

In cadrul Conferinţei anuale a Facultatii de Sociologie şi Astistenţă Socială din 28.05.2010, Clubul de Psihosociologie a organizat o secţiune la care sunteţi şi dumeavoastra invitati/invitate.

PSIHOSOCIOLOGIE: MARI TEME, MARI PICTORI (SECŢIUE PROPUSĂ de S. Chelcea)

 

Proiectul “Psihosociologie: Mari teme, mari pictori” si-a propus să reunească prezentări conţinând picturi celebre, care să ilustreze mari teme din domeniul psihosociologiei.

 

_______________
Dimensiunea psihosocială a vieţii satului românesc

 

Andrea-Mariana Marian, drd.,
Propunem spre analiză reprezentarea ţăranului si a satului românesc în cadrul picturilor realizate, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, de către: Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu, Stefan Luchian, Octav Băncilă, Camil Ressu si Corneliu Baba. Ansamblul colecţiei de tablouri selecţionate si care urmează a fi prezentate se doreste a fi o „privire către noi însine, ca popor” – după cum spunea sociologul si etnograful Ion Chelcea. Structura

Facultatea de Sociologie si Asistenţă Socială, Universitatea din Bucurestilucrării are în vedere următoarele tematici: portrete de copii, femei si bărbaţi de la ţară, cadrul natural, elemente ale culturii materiale (locuinţa, hrana si transportul), diverse aspecte ale muncii agricole si domestice, cultura spirituală – componentă indispensabilă a vieţii satului, momente dramatice din timpul Răscoalei de la 1907, alte evenimente semnificative din viaţa colectivităţii rurale. Apreciem că abordarea psihosocială a vieţii satului românesc reprezintă o contribuţie importantă la procesul de definire a identităţii naţionale a românilor în contextul actual al globalizării.

__________________

Frica în pictura barocă

 

Costin Corina, drd.,

Cu secole înainte ca cercetătorii din psihosociologie să studieze emoţiile primare (inclusiv frica), marii pictori au realizat demersuri asemănătoare cercetărilor sociologice, prin surprinderea vizuală a expresiilor emoţiilor umane. În picturile artistilor celebri, atât frica individuală, cât si frica socială sunt surprinse într-o manieră realistă, emoţionantă, chiar cutremurătoare. Lucrarea prezentată corelează operele marilor pictori ai stilului baroc (ca Rubens, Poussin si Rembrandt) cu teoriile psihosociologice despre frică, surprinzând astfel puterea transformatoare a artei. Aceasta asază omul faţă în faţă cu cele mai mari temeri ale sale, oferindu-i, prin Cunoastere, un ascendent asupra Fricii, emoţia cel mai greu de controlat si cu efectele cele mai puternice dintre toate emoţiile primare. Controlul total al fricii rămâne o utopie, însă puterea omului asupra propriilor emoţii este din ce în ce mai mare – arta având un rol central în această ecuaţie.

__________________

Copilăria – lumini si umbre

Facultatea de Sociologie si Asistenţă Socială, Universitatea din București

Flavia Iosub, drd.,

Facultatea de Sociologie si Asistenţă Socială, Universitatea din Bucuresti

Lucrarea de faţă se concentrează asupra modalităţii în care diversi pictori au surprins unele aspecte caracteristice copilăriei. Picturile au fost identificate si selectate (din muzeul virtual)

. Prezentarea beneficiază de comentarii si precizări care dezvoltă aspectele vizate, precum si de o adecvată selecţie muzicală, care completează portretul de lumini si umbre al copilăriei. funcţie de variate criterii: autorul lucrării, vârsta subiectului, tipul de pictură.

__________________

Stilul de viaţă al femeilor în opera lui Renoir

 

Gabriela Dinu-Teodorescu, drd. Facultatea de Sociologie si Asistenţă Socială,
Prezentarea cuprinde o selecţie de lucrări ale pictorului francez Pierre Auguste Renoir care relevă anumite aspecte ale stilului de viaţă al femeilor sfârsitului de secol 19 si începutului de secol 20. Una din dimensiunile importante ale stilului de viaţă o reprezintă modalitatea de petrecere a timpului liber. Alte dimensiuni ale stilului de viaţă sunt reprezentate de opţiunea pentru anumite produse culturale si bunurile si serviciile utilizate. Picturile au fost selectate pentru a marca aceste aspecte si a ne oferi o imagine asupra modului în care unul din marii artisti ai lumii a surprins momente semnificative pentru viaţa femeilor timpului său, în plină perioadă de dezvoltare socială si economică, de schimbare si evoluţie a rolului si statutului femeii în societate.__________________
Reprezentări iconografice ale starurilor
Elena-Lidia Stan, drd., Facultatea de Sociologie si Asistenţă Socială

_________________________

Dimensiunea psihosocială a emoţiei iubirii / Dimensiunea psihosocială a procesului de îmbătrânire

 

Vanea Madalin Octavian, drd, Facultatea de Sociologie si Asistenţă Socială________________________ 

Se împlinesc 75 de ani de la publicarea lucrării „Opinia publică. Analiza condiţiilor si aspectelor ei” (Cluj, Imprimeria Fondul Cărţilor Funduare, 1935) a sociologului clujean Constantin Sudeţianu (1885 – 1960). În literatura noastră de specialitate, este prima analiză cuprinzătoare a acestui fapt social, pe cât de frecvent invocat, pe atât de dificil de definit. Această „mică lucrare” (de 36 de pagini) – după cum o caracteriza însusi Constantin Sudeţianu, care funcţiona la acea dată ca profesor suplinitor la Catedra de sociologie si etică a Universităţii din Cluj – relevă sincronizarea studiilor

psihosociologice din România cu direcţiile de cercetare a opiniei publice pe plan mondial. Este ceea ce îmi propun să argumentez în prezenta comunicare stiinţifică.

Am ilustrat cu picturi celebre două teme din perimetrul psihosociologei. Procesul îmbătrânirii care afectează toate fiinţele vii, etapele acestuia, vârstele diferite pe care le cunoaste un individ de-a lungul vieţii sale si tipurile de îmbătrânire. Discriminarea vârstinicilor si inegalitatea în tratamentul acestora la locul de muncă, procesul de îmbătrânire a populaţiei are tendinţa să se amplifice în  rmătorii ani. Demografic, fenomenul îmbătrânirii are implicaţii asupra utilizării si dezvoltării capitalului uman din România si reprezintă o problematică actuală care este descrisă si interpretată în această prezentare prin intermediul operelor unor pictori celebri: Vincent Van Gogh, Eugene Delacroix, Michelangelo Buonarotti, Rembrandt Van Rijn, Peter Paul Rubens si Paul Cezane. Am ilustrat si iubirea care este o emoţie universală, pozitivă si face parte din categoria emoţiilor cognitive mai elevate. „Cu toate că particularităţile fundamentale ale dragostei sunt înnăscute si universale, fiecare civilizaţie îi poate acorda valori diferite considerând-o fie un perturbator primejdios al ordinii, fie cea mai fascinantă experienţă dorită cu orice preţ” (François Lelord, Christophe André, Cum să ne exprimăm emoţiile si sentimentele, 2003, 296). Pentru a înţelege si a explica fenomenul atracţiei interpersonale, din ce cauză ne atasăm faţă de anumite persoane, care sunt procesele de apariţie si formare a prieteniilor si iubirilor, care sunt criteriile alegerii partenerului conjugal, dragostea si căsătoria, satisfacţia si insatisfacţia în viaţa cuplului marital am ilustrat si analizat viziunea picturilor mai multor artisti care au avut o predilecţie pentru tema iubirii: Francesco Hayez, Sir Lawrence Alma-Tadema, Edmund Blair Leighton, Sir Frank Dicksee, John William Waterhouse si Francois Boucher.

___________________

Zvonurile din decembrie 1989: dimensiuni psihosociologice ale influenţei sociale

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LA EDITURA POLIROM A APĂRUT VOLUMUL „REGĂSIREA IDENTITĂŢII NAŢIONALE” (eds. Vasile Boari, Sergiu Gherghina, Radu Murea)

La realizarea acestui volum au contribuit cu texte: Vasile Boari, Eugenia Bojoga, Anton Carpinschi, Andrea Carteny, Septimiu Chelcea, Mircea Comsa, Emil Constantinescu, Sergiu Gherghina, Emil Hurezeanu, Radu Murea, Camil Muresanu, Virgil Nemoianu, Horatiu Rusu, Oleg Serebrian, Michael Shafir si Valér Veres.

Cine sint romanii? Care sint insusirile lor? Care este viitorul in plan identitar? Punind in discutie mituri identitare, stereotipuri, procesele de formare si evolutie a identitatii romanesti, dar si raporturile acesteia cu identitatea minoritatilor din Romania, volumul ofera posibile raspunsuri la intrebarile implicite din titlu. Textele contributorilor, nume de prim-plan ale mediului academic din Cluj, Bucuresti, Iasi si Chisinau, variaza de la abordari de natura filosofica si antropologica la cele de factura politica si psihologica. Perspectiva interdisciplinara si complementaritatea contributiilor contureaza astfel o imagine comprehensiva a dezvoltarii si provocarilor actuale ale identitatii nationale.

____________________________________________________________________

Teză de doctorat

Vineri, 30,04,2010, ora 12 a.m., în Sala de consiliu a Facultaţii SAS, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat „Sociologia modei: stil vestimentar şi dezirabilitate socială” de asist. univ. ALINA CĂTĂLINA DUDUCIUC. Sunteţi invitaţi !

prof. Septimiu Chelcea

______________________________________________________________________

Lucrari fundamentale despre emoţii

La Biblioteca SAS găsiţi lucrările:

Parrott, Gerrod W. et al. (eds) (2001) Emotions in Social Psychology. An Arbor, MI: Edward Brzhers (378 p.)

Scheff, Thomas J. (1997) Emotions, the Social Band, abd Human Reality. Part/Whole Analysis. Cambridge: Cambridge University press (249 p.).

______________________________________________________________________________

Adrian Neculau

UN PSIHOLOG ÎN AGORA

Iaşi, Editura Polirom, 2010 (195 p.)

Cuprins

Psihologul în Agora? /   7

Social şi psihologic /   13

Instituţii şi actori sociali /   60

Mentori şi prieteni /   102

Memoria spaţiilor fondatoare /   151

Alte lumi /   172

Adrian Neculau despre lucrarea sa: „O psihosociologie a implicării şi opţiunii; psihologul ca actor social, cetăţean al Agorei, care explică şi se explică; care analizează şi se (auto)defineşte prin raportare la situaţii, instituţii, actori sociali. O lectură psihosociologică a contextului social, a cotidianului incitant sau banal” (p. 11).

Septimiu Chelcea despre Adrian Neculau: „Un scriitor de psihosociologie cuceritor, care crede în scrisul său, chiar dacă, asemenea bătrânului Ulise, ochiul său îi mai şi aţipeşte”.

___________________________________________________________

Lansarea volumului „Psihologie socială şi sociopsihologie” de Petru Iluţ

______________________________________________________________________________________

Invitaţie

Joi, 25.03.2010, ora 10 a.m., va avea loc în Sala de consiliu a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială susţinerea publică a tezei de doctorat „Schimbarea atitudinilor şi comportamentului faţă de sănătatea orală” elaborată de Loredana Dumitraşcu.

Vă aşteptăm!

__________________________________________________________________________________–

Noutăţi editoriale

În colecţia „Profiluri sociologice”, coordonată de conf. univ. dr. Cornel Constantinescu, a

apărut lucrarea „Agricultura la români de la origini până la jumătatea secolului XX

Ediţie îngrijită şi Postfaţă de Septimiu Chelcea şi Iancu Filipescu

Editor: lector univ. dr. Sorin Fianu

Revizie text: Adina Chelcea

Coperta: Alexandru Zodieru

Cuprins

Introducere   /   11

De la culesul în natură la plugul cu brăzdar de fier   /    27

De la rariţă la plug   /   41

Diferite forme de apropriere a solului arabil    /    77

Aratul, semănatul şi culesul porumbului, seceratul şi treieratul grâului    /    111

Mijloace de păstrat recolta    /    193

Grădinăritul   /   229

Evoluţia relaţiilor de proprietate   /   245

Credinţe şi practici religioase agricole   /   283

Postfaţă   /   317

___________________________________________________________

Anunţ-Invitaţie

În data de 15.02.2010 va avea loc în sala de consiliu a Facultăţii de Sociologie şi Asistenta Sociala, cu începere de la ora 13, susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Leadreship şi comportament civic organizational” de Daniela Botone.

___________________________________________________________

Noutăţi editoriale

La Editura Polirom a aparut (ianuarie 2010) ediţia a III-a lucrarii colective „Psihosociologie. Teorii, cercetări, aplicaţii” (coord. Septimiu Chelcea).

Cuprins

Cuvânt înainte (Septimiu Chelcea)

Partea I. Psihosociologie: domeniu de studiu, istoric

1. Psihosociologia – domeniu de studiu interdisciplinar (Septimiu Chelcea)

2. Constituirea şi evoluţia psihosociologiei pe plan mondial şi în România (Septimiu Chelcea)

3. Orientări teoretice şi teorii ale psihosociologiei (Septimiu Chelcea)

Partea a II-a. Comportamentul colectiv: teorii şi forme de manifestare

4. Comportamentul colectiv (Septimiu Chelcea)

5. Zvonurile şi rezistenţa la zvonuri (Septimiu Chelcea)

6. Moda şi teribilismele (Alina Duduciuc)

7. Memoria socială (Septimiu Chelcea)

8. Opinia publică (Septimiu Chelcea)

Partea a III-a. Relaţii interpersonale şi intergrupale

9. Relaţiile interpersonale: comunicare, conflict, încredere (Octavian Rujoiu)

10. Grupurile sociale (Septimiu Chelcea)

11. Comportamentul agresiv (Gabriel Jderu)

12. Comportamentul prosocial (Septimiu Chelcea)

13. Atracţia interpersonală: afilierea, iubirea şi gelozia (Loredana Ivan)

14. Influenţa socială (Septimiu Chelcea)

15. Fenomenul atribuirii (Andreea Bobb)

16. Atitudinile sociale (Septimiu Chelcea)

17. Schimbarea atitudinilor (Septimiu Chelcea)

18. Stereotipuri, prejudecăţi, discriminare socială (Loredana Ivan)

19. Emoţiile – o construcţie socială (Septimiu Chelcea şi Alexandru Zodieru)

20. Selful. Cu referire la selful românesc în tranziţie (Septimiu Chelcea)

În loc de încheiere (Septimiu Chelcea)

Anexă. Zece teste de competenţă psiohosociologică (Septimiu Chelcea)

A aparut nr. 4 al revistei „Sociologie Romaneasca”. Din perspectiva Psihosociologiei atrag atentia studiile:

„Piramida fricilor sociale. Fricile sociale – o schita psihosociologică” (pp. 3-18) de Septimiu Chelcea

„Experienţe emoţionale declarate. O analiza comparativa (pp. 19-43) de Laura Nistor şi Petru Ilut

„Internalizarea traditionalismului de gen in adolescenta: covariate ale atitudinii fata de egalitatea de gen la elevii din clasele VIII-XII” (pp. 44-57) de Adrian Hatos

„Trust, reciprocity and volunteerim” (pp. 107-123) de Dragos Dragoman.

<!–[endif]–><!–[if !ppt]–><!–[endif]–>

Adunarea membrilor Societatii Sociologilor din Romania

Loredana Ivan

„Cele mai importante 20 de secunde”LANSARE CARTE

Noutati editoriale

La Editura Polirom, a aparut lucrarea profesorului Petru Ilut „Psihologie sociala si sociopsihologie” (627 p.), care se adreseaza, in principal, studentilor de la cursurile de master si de la scolile doctorale. Clubul de Psihosociologie isi propune sa organizeze in noiembrie-decembrie o dezbatere a acestei lucrari, in prezenta autorului. Pana atunci avem tot timpul pentru a o citi si a ne face o parere despre valoarea (incontestabila, in opinia mea) a acestei lucrari.

10102009(001)

Aurelian Stoica, drd, Facultatea de Sociologie si Asistenţă Socială
Decembrie 1989 a reprezentat un moment cheie în care nemulţumirea acumulată în interiorul sistemelor totalitare si măsurile violente adoptate de autorităţile unor state, inclusiv România, au condus la manifestări de protest de amploare, care au schimbat harta politică a Europei de Est si a lumii. Particularitatea climatului social din ţara noastră, marcat de ustrare si revoltă, a favorizat apariţia si transmiterea mai multor categorii de zvonuri, ai căror factori emergenţi au reprezentat, de cele mai multe ori, o necunoscută pentru cercetători. Studiul prezintă tipologia zvonurilor transmise în România în intervalul menţionat, subliniind apartenenţa acestor fenomene psihosociologice la domeniul mai larg al influenţei sociale, prin prisma efectelor produse la nivelul unor categorii de populaţie.
S

pun atenţiei modalitatea în care au fost reprezentate, întărind, totodată, afirmaţia Jeff Koons: „arta este un mijloc de manipulare a oamenilor”. Utilizate drept mijloace de informare în masă, starurile constituie una din variatele teme, generate de o nouă formă de expresie apărută în artă:personalităţii: un actor îsi impune personalitatea sa eroilor săi, eroii săi îsi impun personalitatea lor unui actor, din această supraimpresiune se naste o fiinţă mixtă. Prin reprezentările lor (ale muncii, ale sexualităţii, ale etniei si ale genului) ele promovează idei despre ceea ce îl defineste pe un individ, în general. De exemplu, Marilyn Monroe, ca un star, nu ca o persoană, semnifică un tip particular de feminitate si puritate sau, cum argumentează Richard Dyer însusi, „ figură exemplară a situaţiei femeii în capitalismul patriarhal pop-art-ul. Edgar Morin definea conceptul (de star) ca fiind „produsul unei dialectici a”. Staruri hollywoodiene, precum Marlyn Monroe, Elvis Presley”.

Prima analiză psihosociologică a opiniei publice în literatura noastră de specialitate (Constantin Sudeţianu, 1935)
Ana-Maria Dinu (Zamfir)
Sunteţi aşteptate/aşteptati.
Septimiu Chelcea, prof. univ. dr.,
Reclame

Un răspuns to “Anunturi”

  1. Un pretins initiat in domeniu Says:

    Cu adevarat ar fi utila si interesanta o dezbatere pe marginea cartii, dupa cum si mai important ar fi efortul de a promova si mai mult in viata culturala si publica romaneasca a disciplinei care se ocupa cel mai aproape de viata cotidiana, si anume psihologia sociala (psihosociologia si sociopsihologia), cu atat mai mult cu cat o serie de subiecte proprii acesteia cum ar fi prietenia, dragostea, casatoria si disolutia ei, solidaritatea umana si violenta, rusinea si vinovatia, frica si eroismul etc. sunt teme care in media romaneasca sunt discutate cu dezinvoltura de persoane si personalitati care au reusit in diferite domenii, dar care au pretentia ca se pricep si la aceste subiecte. rationamentul lor ar fi de genul: „daca am iubit, m-am casatorit si am divortat sunt expert in aceste domenii”. Domnul profesor Chelcea a intemeiat un club se psihosociologie care incearca, si in parte reuseste, sa faca cunoscute rezultante relevante din domeniu si sa le insereze in viata publica.
    Reusitele promovarii psihologiei sociale nu sunt insa determinate doar de cei care o practica, ci si de alti factori (mass-media – cu obsedantul rating) si de faptul ca, inca in cultura romaneasca nu s-a ajuns la o maturitate care sa inteleaga ca subiecte de genul celor mai sus enumerate nu mai pot fi tratate cu acuratete doar de literatura, eseistica sau de simtul comun.
    Revenind la cartea profesorului Ilut, ea aduce noutati teoretice, experimentale, de interpretare in general,m cu unele note originale. Dar, asa cum recunoaste si autorul, se ridica fundamentala intrebare in ce masura aceste date – obtinute in special din literatura de domeniu americana – sunt valabile si pentru spatiul est-central european, in particular pentru Romania. Autorul crede ca in mare masura da, dar fara indoiala ca cercetari concrete pe populatia romaneasca – asa cum a intreprins cu mare rigoare profesorul Chelcea – sunt relevante nu numai prin faptul ca descriu dimensiuni ale mentalitatii si comportamentului din Romania, dar pot spune multe si despre valabilitatea teoriilor considerate cu valoare universala in psihologia sociala.
    Asa incat, inca o data, o dezbatere pertinenta pe aceste teme invocand si cartea semnata de profesorul Ilut, insemnand si discutii – de ce nu – contradictorii (de exemplu, daca dl. Chelcea este psihosociolog iar dl. Ilut sociopsiholog, ar fi utila si de mare actualitate).


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: